This set includes a satin pillowcase, satin hair tie, and satin eye mask. The satin pillowcase is to fight frizz while you sleep! 

Kitsch Satin Sleep Set

$29.99Price